9 lipca 2024

Systemy monitoringu i kontroli dostępu

Doradzimy jakie systemy monitoringu i kontroli dostępu warto zainstalować zarówno w domu, w miejscu pracy jak i w miejscu publicznym

Instalacja systemu przeciwpożarowego

Współczesny rozwój technologiczny sprawia, że możemy uchronić się przed wieloma zagrożeniami, które jeszcze kilkanaście lat temu stanowiły poważne niebezpieczeństwo. Innowacje i urządzenia wykorzystywane są po to, aby w oporę nas ostrzegać przed możliwością zaistnienia np. pożaru. Jest to szczególnie ważne w firmach, gdzie pracuje wiele osób, jak również w domach. W ten sposób możemy być pewni, że bliscy nam ludzie, jak i mienie są bezpieczni.

Zadaniem systemy przeciwpożarowego jest ochrona ludzi i mienia przed zagrożeniem pożarowym. Ostatnie lata są okresem intensywnego rozwoju cywilizacyjnego. Zmiany w różnych dziedzinach życia zachodzą z zawrotną szybkością. Niestety, oprócz wielu udogodnień w życiu codziennym, wokół nas pojawia się coraz więcej zagrożeń, którym lepiej przeciwdziałać.

Jak to działa?
Cały mechanizm składa się z detektorów ognia, detektorów dymu, centrali sterującej oraz siatki rur ze środkiem gaśniczym wraz z dyszami wylotowymi. W systemie utrzymywane jest stałe ciśnienie wody tak, aby w razie pożaru, na skutek oddziaływania temperatury na ampułkę nastąpiło otwarcie i wyzwolenie czynnika gaśniczego, bezpośrednio na źródło zagrożenia. Wówczas otwierają się tylko tryskacze, które znajdują się bezpośrednio w strefie ognia. Jest to bardzo ważne, ponieważ minimalizuje zakres szkód, jakie może spowodować działanie wody. Przepływająca przez zawór kontrolno-alarmowy woda uruchomi dzwon alarmowy, a czujniki ciśnienia poinformują o pożarze, automatycznie uruchamiając pompę tryskaczową. Sama woda tłoczona jest do systemu ze zbiornika wody przeciwpożarowej. W ten sposób ogień nie zdąży strawić tego, co najcenniejsze.

Dlaczego warto?
Pamiętaj, że decydując się na zamontowanie systemu przeciwpożarowego, Twoje szanse na uniknięcie ekstremalnych konsekwencji pożaru wrastają o 90 %. Wykwalifikowani pracownicy firmy ALTES. Systemy Zabezpieczeń i Inteligentne Budynki posiadają odpowiednie certyfikaty ukończenia szkoleń renomowanych producentów z branży zabezpieczeń, co sprawia, że zyskujesz gwarancję wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

Cztery fazy zagrożenia
System przeciwpożarowy informuje o zagrożeniu w 4 fazach. Pierwsza polega na wykryciu dymu widzialnego i niewidzialnego, a więc momentu, w którym zaczyna się cokolwiek tlić, nie wywołując jeszcze ognia. Wówczas możliwa jest jeszcze interwencja osób znajdujących się w danym budynku. Można użyć gaśnicy przeciwpożarowej bez konieczności wzywania straży pożarnej. Druga faza to pojawienie się gęstego dymu, który znacznie ogranicza widoczność. Teraz system wysyła sygnał do straży pożarnej. W akcji gaszenia mogą uczestniczyć wyłącznie osoby przeszkolone pod względem bezpieczeństwa oraz wyposażone w odpowiedni sprzęt. Faza trzecia i czwarta to już otwarty ogień, wydostający się na zewnątrz i niszczący wszystko, co spotka na drodze. Tutaj muszą zadziałać czujki jonizacyjne i czujki płomienia.