30 października 2023

Systemy monitoringu i kontroli dostępu

Doradzimy jakie systemy monitoringu i kontroli dostępu warto zainstalować zarówno w domu, w miejscu pracy jak i w miejscu publicznym

Czym jest system CCTV?

CCTV to skrót z języka angielskiego oznaczający Closed Circuit TeleVision, co tłumaczymy jako telewizję o obwodzie zamkniętym lub telewizję przemysłową. Najpopularniejszym jednak i najczęściej spotykanym określeniem są telewizyjne systemy dozorowe. Ten dawny system monitoringu jest obecnie łączony lub zastępowany nowocześniejszym rozwiązaniem IP. Nie oznacza to jednak, że standard CCTV nie ma zalet. Mimo, że jest starszy to wciąż zajmuje silną pozycję na rynku.

System CCTV można wytłumaczyć jako metoda przesyłania obrazu z kamer do wyznaczonego zestawu monitorów lub rejestratorów obrazu w ograniczonym obszarze. Proces ten następuje w celu zwiększenia bezpieczeństwa danego obszaru, którym może być pojedynczy budynek, jak bank, supermarket, szkoła jak również zespoły budynków jak lotniska, duże zakłady przemysłowe, czy nawet całe miasta.

Przeznaczenie systemu
Głównym przeznaczeniem montażu telewizji przemysłowej jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa. Otóż systemy wizyjne instalowane w bankach, urzędach czy innych miejscach dostępnych publicznie mogą pomóc w rozpoznaniu twarzy, a tym samym tożsamości osób popełniających przestępstwo. Co więcej, nagrania z monitoringu mogą posłużyć do dokładnego odtworzenia przebiegu takiego zdarzenia, co ułatwia dalsze czynności procesowe. Jeśli chodzi o monitoring większych instytucji może posłużyć on również do analizy przebiegu ataku terrorystycznego, identyfikacji osób biorących w nim udział, a zatem w przyszłości do szybszego reagowania na podobne sytuacje. System CCTV przydaje się zatem do śledzenia przebytej drogi poszukiwanych osób oraz przewidywania ich dalszych celów. Coraz więcej miast decyduje się na monitoring ulic, parków, osiedli w celu wychwycenia jakichkolwiek naruszeń prawa oraz wypadków czy nieszczęśliwych zdarzeń. Chodzi o to, aby odpowiednie służby mogły zareagować natychmiastowo. Wykorzystanie cyfrowej transmisji wideo umożliwia instalacje systemów CCTV w miejscach, gdzie np. przewodowa instalacja okazała się niemożliwa.

O czym należy pamiętać?
Pamiętaj, aby kierować się przede wszystkim jakością i funkcjonalnością. Niska cena choć atrakcyjna nie powinna być jedynym powodem zakupu systemu. Otóż może okazać się później, że częste wymiany uszkodzonych elementów instalacji będą nas słono kosztować. Prowadzone badania statystyczne na temat skuteczności nadzoru przy wykorzystaniu kamer w przeciwdziałaniu przestępczości pokazują, że ich występowanie wpływa na zmniejszenie przestępstwa nawet o ponad połowę w stosunku do okresu zanim w danym miejscu zastosowano monitoring. Warto również wspomnieć o innej roli nadzoru kamerowego, który pozwala na monitorowanie linii produkcyjnych w dużych zakładach. Dzięki temu można łatwo wykryć nieprawidłowości w działaniu linii, które zagrażają bezpieczeństwu pracowników.