Warunki techniczne prowadzenia instalacji telekomunikacyjnej

Zakładając instalację telekomunikacyjna powinniśmy wziąć pod uwagę nie tylko rodzaje sprzętów, które będą z niej korzystać, ale także bezpieczeństwo osób, które będą z nich korzystać. Bardzo ważnym aspektem jest tu odpowiednie działanie instalacji. Jeśli np. weźmiemy pod uwagę system alarmowy, który z takiej instalacji korzysta musimy mieć na uwadze to, że dba on o nasze bezpieczeństwo. Jeśli więc mamy w domu czujniki dymu i pewnego dnia wychwycą problem to nie zostaniemy o tym poinformowani z powodu nieaktywnego alarmu. Odpowiednie podłączenie instalacji telekomunikacyjnej jest, więc sprawą nie tylko ważną ze względu na ogólne bezpieczeństwo ludzi z niej korzystających. Może także decydować o tym czy zostanie w porę wykryty pożar, a domownicy o nim poinformowani, zdążą w porę uciec z miejsca zdarzenia.

Przykłady instalacji telekomunikacyjnych

Wyżej wymieniona instalacja alarmowo – przyzywowa, nie jest jedyna, która korzysta z połączenia telekomunikacyjnego. W domu mamy także do czynienia ze światłowodami, komputerem, telewizją, dzwonkiem czy we przypadku bloków – domofonem. Każde z tych urządzeń działa poprzez właśnie taką instalację.

Aby dbać o wygodę i bezpieczeństwo domowników, wprowadzono nowe przepisy dotyczące instalacji telekomunikacyjnych w budynkach. Czego więc możemy się spodziewać? Przede wszystkim obowiązku wyposażenia mieszkania znajdującego się w bloku w dzwonek oraz sygnalizację alarmowo – przyzywową, która nie będzie utrudniać korzystania z niej osobom niepełnosprawnym. Kolejnym punktem jest zainstalowanie oraz połączenie, jeśli chodzi o technikę i funkcjonalność układu, który jest zgodny z polskimi normami dotyczącymi planowania i wykonywania takich instalacji w budynkach. Znajdziemy tam także wyjaśnienie odnośnie tego, co stanowi instalację telekomunikacyjną w przypadku budynków zbiorowego zamieszkania oraz tych przeznaczonych do użyteczności publicznej oraz szkół czy budynków nauki wychowania i szkolnictwa wyższego.

 

Autor